bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

"Så lenge du utsetter og sitter fast i noe i deg selv eller i noe annet, får du ikke bygd et best mulig liv i det hele tatt! Da står du i pausemodus, fanget av deg selv i en utsettelse. 

Prisen på utsettelser betales med din tid, trivselen i ditt liv, din energi, din sjel og din livskvalitet, som igjen påvirker alle andre du er glad i, og som du møter i ditt liv!

Utsettelser avler kostnader, skaper tilleggs og følgeproblemer i tillegg til hovedproblemet. Når et problem blir stort nok, stjeler det all din oppmerksomhet og fokus. Å utsette er en dyr "hobby". 

 

Ring Bent idag på tlf. 90 56 58 48 eller send Bent en epost for spørsmål eller bestilling, så vet du at DETTE ER og var én av de 3 viktigste samtalene i ditt liv! GARANTERT!!

Det er tryggere å miste deg selv enn å oppdage og finne deg selv?

Les mer om det korte og lange svaret på hvor lang tid det tar å bygge ditt liv best mulig. Her finner du også link til gratis nyhetsbrev du kan få! 


Copyright © 2019 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,