bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

Et best mulig liv kurs 1: 

7 timer kr 12000 eller 14000,-. Gjennomføres etter kartlegging, og avtales fra time til time. Gjennomføres kurs innen to uker etter kartlegging, er prisen kr 12000 og du sparer kr 2000,-.

Et best mulig liv kurs nr 2:

10 timer kr 12000 eller 14000,- Gjennomføres kurs innen to uker etter kurs 1, er prisen kr 12000,- og du sparer kr 2000,-. 

Stressmestringskurs/forebygging av sykefravær: 

For deg som er sykemeldt eller redd å bli det eller redd for at en kollega skal bli syk/sykmeldt. Betales av arbeidsgiver eller deg selv. Du lærer konkrete mestringsstrategier for å ta bedre vare på deg selv, og er et konkret tiltak i forebygging av sykefravær. Be om å få tilstendt program/PDF fil som du kan ta med til arbeidsgiver.    

Copyright © 2021 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,