bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

 1. Alle fortjener et godt liv og godt samliv! Er du i grubling, kaos eller utsetter egne behov, koster det deg mye mer enn du er klar over! Å utsette egne behov og avgjørelser, gjør deg sliten!


2. Maksimum 14 dager, er fristen du bør sette for deg selv, før det å ha det dårlig begynner å koste deg for mye. For koste gjør det! Å ha det dårlig, tærer på din energi, tid, helse, økonomi og selvtillitt hver eneste dag. Det PÅVIRKER ALT. Det blir brakkvann. Jo lengre det står, jo mer usunt blir livet ditt. Du skal aldri ofre din egen helse, energi, tid og selvtillitt for å ha det godt i ditt forhold! Stopp å stjele fra deg selv og det livet du skulle hatt! 

 

3. Med Bent på laget, får du klarhet på 1 time eller et par timer!! Du opplever at utsettelser og det som er vanskelig, blir snudd til energi og en god start. Ventetiden er over!     

 

Metoden: Klarheten fra Bent, setter deg raskt i kontakt med din egen ærlighet! Her finnes de beste svar i livet. Resultat: du kommer til å vite og kjenne hva som blir best for deg! 

 

KONTAKT BENT IDAG på tlf. 90565848. Din start er en kartleggingsøkt. Gjennomføres på tlf eller nett. Gled deg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen gode tanker og spørsmål før vi snakkes:

Vit at du er viktig nok, til å få gjort noe med det!

Fra du har bestemt deg for å gjøre noe, til du høster den store gevinsten, tar gjerne noe tid, noen ganger et et år. Derfor viktig å starte, sette frøet i jorda. "Uten litt og litt, skjer ikke en dritt" 

Et mål i livet, er å være levende. Ikke for enhver pris, leve et trygt liv.

Å være en god leder i deg selv, krever at du tør bli ærlig mot deg selv, dine ønsker, dine lengsler.

Hva er prisen, om livet ditt fortsatt er uforandret om 3 måneder, 1 år, 3 år, 10 år, 30 år...? 

 Vil du hatt en god følelse og følt deg stolt senere idag, om du ringte nå?

Den som våger og gir seg selv muligheten, vinner! Les dikt av Hugo Prater

(til norsk ved Eirik J. Irgens): 


 Å RISIKERE

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. 

Å gråte er å risikere å bli oppfattet som svak. 

Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.

Å vise følelser er å risikere å vise sitt egentlige jeg.

Å gi uttrykk for sine drømmer er å risikere å tape ansikt.

Å vise omsorg er å risikere å ikke få noe igjen. 

Å leve er å risikere å dø. 

Å håpe er å risikere fortvilelse. 


Når du risikerer - utsetter du deg for farer. 

Men, den største faren i livet er å ikke risikere. 

Den som ikke risikerer å gjøre noen ting, 

har ingenting, er ingenting. 

Du kan kanskje unngå lidelse og sorg -

Men du kan ikke forandre deg, 

føle, vokse, elske - leve. 

Den som ikke risikerer, er lenket til sine holdninger. 

Den som ikke risikerer har forspilt friheten. 

Og blir en slave. 

Bare en person som risikerer - er fri. 


 

Websiden ble sist oppdatert: 23.03.2021 kl 15:25

Copyright © 2021 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,