bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

 

 

"Bent hjelper beslutningssterke ledere til gode liv og samliv som gir energi"   


Metoden: Bent hjelper deg å få kontakt med din egen ærlighet. Der finnes de beste svar i livet. Gjennom Bents metode vet du og kjenner du, hva som blir best for deg! 


"Hva er prisen du betaler om livet ditt er helt uforandret om 3 måneder, 1 år, 3 år, 10 år, 30 år...? "

 

Kontakt Bent idag på tlf. 90565848. Book din start og kartleggingsøkt.

Gjennomføres på skype eller telefon. 

 

 

 

 

 

Dikt ved Hugo Prater (til norsk ved Eirik J. Irgens): 

 Å RISIKERE

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. 

Å gråte er å risikere å bli oppfattet som svak. 

Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.

Å vise følelser er å risikere å vise sitt egentlige jeg.

Å gi uttrykk for sine drømmer er å risikere å tape ansikt.

Å vise omsorg er å risikere å ikke få noe igjen. 

Å leve er å risikere å dø. 

Å håpe er å risikere fortvilelse. 


Når du risikerer - utsetter du deg for farer. 

Men, den største faren i livet er å ikke risikere. 

Den som ikke risikerer å gjøre noen ting, 

har ingenting, er ingenting. 

Du kan kanskje unngå lidelse og sorg -

Men du kan ikke forandre deg, 

føle, vokse, elske - leve. 

Den som ikke risikerer, er lenket til sine holdninger. 

Den som ikke risikerer har forspilt friheten. 

Og blir en slave. 

Bare en person som risikerer - er fri. 


 

Websiden ble sist oppdatert: 24.10.2020 kl 18:00

Copyright © 2020 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,