bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

 

 "Mestring av noe, krever et møte med deg selv.

Ring og avtal det nå, eller angre på at du tok det møte senere enn du har godt av"

 

Mestringsmetoden: Bents ekspertise er hans klarhet!  På en time eller et par timer, setter Bent deg i kontakt med din egen ærlighet! I den finnes de beste svar i livet.

 

KONTAKT BENT IDAG på tlf. 90565848 og avtal et ærlig møte med deg selv: Du starter med en kartleggingsøkt. Gjennomføres på tlf og /eller messenger, facetime, skype. Før det, får du noen spørsmål som du fyller ut. Gled deg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er egenkjærligheten din lav, og du er vant til å utsette deg selv, les dette: 

Vit at du er viktig nok, til å få gjort noe med det!

Fra du har bestemt deg for å gjøre noe, til du høster den store gevinsten, tar gjerne noe tid, noen ganger et år. En viktig start er å sette frøet i jorda. "Uten litt og litt, skjer ikke en dritt" 

Et mål i livet, er å være levende. Ikke for enhver pris leve et trygt liv. Utsettelse= trygt! Inntil prisen på utsettelse blir bevisstgjort..da stopper det ofte raskt. 

Å være en god leder i deg selv, krever at du tør bli ærlig mot deg selv, dine ønsker, dine lengsler.

Hva er prisen, om livet ditt fortsatt er uforandret om 3 måneder, 1 år, 3 år, 10 år, 30 år...? 

 Vil du hatt en god følelse og følt deg stolt senere idag, om du ringte nå?

Den som våger og gir seg selv muligheten, vinner! Les dikt av Hugo Prater

(til norsk ved Eirik J. Irgens): 


 Å RISIKERE

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. 

Å gråte er å risikere å bli oppfattet som svak. 

Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.

Å vise følelser er å risikere å vise sitt egentlige jeg.

Å gi uttrykk for sine drømmer er å risikere å tape ansikt.

Å vise omsorg er å risikere å ikke få noe igjen. 

Å leve er å risikere å dø. 

Å håpe er å risikere fortvilelse. 


Når du risikerer - utsetter du deg for farer. 

Men, den største faren i livet er å ikke risikere. 

Den som ikke risikerer å gjøre noen ting, 

har ingenting, er ingenting. 

Du kan kanskje unngå lidelse og sorg -

Men du kan ikke forandre deg, 

føle, vokse, elske - leve. 

Den som ikke risikerer, er lenket til sine holdninger. 

Den som ikke risikerer har forspilt friheten. 

Og blir en slave. 

Bare en person som risikerer - er fri. 


 

Websiden ble sist oppdatert: 27.05.2023 kl 22:45

Copyright © 2024 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,