bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

 1. Alle fortjener et godt liv og godt samliv! Er du i grubling, kaos eller utsetter egne behov, koster det deg mye mer enn du er klar over! 


2. Maksimum 14 dager, er fristen du bør sette for deg selv, før det å ha det dårlig begynner å koste deg for mye, for koste gjør det! Å ha det dårlig, tærer på din helse, energi, tid og selvtillitt hver eneste dag, det PÅVIRKER ALT. Det er som brakkvann. Jo lengre det står, jo mer usunt blir det. Du skal aldri ofre din egen helse, energi, tid og selvtillitt for å ha det godt i ditt forhold! Stopp å stjele fra deg selv og det livet du skulle hatt! 

 

3. Med Bent på laget, får du klarhet på 1 time eller et par timer!! Du opplever at utsettelser og det som er vanskelig, blir snudd til energi og en god start. Ventetiden er over!     

 

Metoden: Klarheten fra Bent, setter deg raskt i kontakt med din egen ærlighet! Her finnes de beste svar i livet. Resultat: du kommer til å vite og kjenne hva som blir best for deg! 

 

 

 


KONTAKT BENT IDAG på tlf. 90565848. Din start er en kartleggingsøkt. Gjennomføres på skype eller telefon. Gled deg!

 

Å være en god leder for seg selv og andre, krever at du tør være ærlig mot deg selv.

Hva er prisen du betaler om livet ditt er helt uforandret om 3 måneder, 1 år, 3 år, 10 år, 30 år...? 

 Vil du ha en god følelse og følt deg stolt senere idag/imorgen, om du ringte idag?

Som inspirasjon til å tørre å ta deg selv på alvor og ta kontakt, les dikt av Hugo Prater

(til norsk ved Eirik J. Irgens): 


 Å RISIKERE

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. 

Å gråte er å risikere å bli oppfattet som svak. 

Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.

Å vise følelser er å risikere å vise sitt egentlige jeg.

Å gi uttrykk for sine drømmer er å risikere å tape ansikt.

Å vise omsorg er å risikere å ikke få noe igjen. 

Å leve er å risikere å dø. 

Å håpe er å risikere fortvilelse. 


Når du risikerer - utsetter du deg for farer. 

Men, den største faren i livet er å ikke risikere. 

Den som ikke risikerer å gjøre noen ting, 

har ingenting, er ingenting. 

Du kan kanskje unngå lidelse og sorg -

Men du kan ikke forandre deg, 

føle, vokse, elske - leve. 

Den som ikke risikerer, er lenket til sine holdninger. 

Den som ikke risikerer har forspilt friheten. 

Og blir en slave. 

Bare en person som risikerer - er fri. 


 

Websiden ble sist oppdatert: 13.01.2021 kl 02:43

Copyright © 2021 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,