bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

 

 

"Bent hjelper beslutningsdyktige ledere til gode liv og samliv, som skal ha mest mulig ut av sin tid og energi i livet, uten nedetid og grubling"   

Metoden: Med klarhet fra Bent får du kontakt med din egen ærlighet! Der finnes de beste svar i livet. Resultat: du vet og kjenner hva som blir best for deg! 

 

KONTAKT BENT IDAG på tlf. 90565848. Din start er en kartleggingsøkt. Gjennomføres på skype eller telefon. Gled deg!

 

 

 

 

"Hva er prisen du betaler om livet ditt er helt uforandret om 3 måneder, 1 år, 3 år, 10 år, 30 år...? 

 Vil du hatt en god følelse og følt deg stolt senere idag og imorgen, om du ringte idag?

Som inspirasjon til å ta deg selv på alvor og ta kontakt, les dikt av Hugo Prater

(til norsk ved Eirik J. Irgens): 


 Å RISIKERE

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. 

Å gråte er å risikere å bli oppfattet som svak. 

Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.

Å vise følelser er å risikere å vise sitt egentlige jeg.

Å gi uttrykk for sine drømmer er å risikere å tape ansikt.

Å vise omsorg er å risikere å ikke få noe igjen. 

Å leve er å risikere å dø. 

Å håpe er å risikere fortvilelse. 


Når du risikerer - utsetter du deg for farer. 

Men, den største faren i livet er å ikke risikere. 

Den som ikke risikerer å gjøre noen ting, 

har ingenting, er ingenting. 

Du kan kanskje unngå lidelse og sorg -

Men du kan ikke forandre deg, 

føle, vokse, elske - leve. 

Den som ikke risikerer, er lenket til sine holdninger. 

Den som ikke risikerer har forspilt friheten. 

Og blir en slave. 

Bare en person som risikerer - er fri. 


 

Websiden ble sist oppdatert: 24.11.2020 kl 14:44

Copyright © 2020 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,