bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

NB! Er du kun privatperson og ikke eier en business, så hopp over spørsmålene om business, med mindre det du søker hjelp til er arbeidsrelatert.  

Kopier spørsmålene nedenfor i en mail, og svar på spm. Mailen sendes til: bent.skaalerud@hotmail.com

 

Benytt stikkord under hverandre, rett på sak, helt ærlig, uten å tenke deg "for mye om":

 
*Hva ønsker du mest hjelp til, akkurat nå, slik du ser det, føler det? Helt rett på sak, sagt med dine ord! 
 

*Det beste i mitt liv akkurat nå er?  Hvorfor? 
 

*Det verste i mitt liv akkurat nå er?  Hvorfor? Benytt stikkord under hverandre!
 

*Hva koster det deg privat å ha det sånn? hvordan koster det? 
 

*Hvor lenge har det vært sånn? 
 

*Hva er det verste i min business akkurat nå? Hvorfor?
 

*Hva koster det min business å ha det sånn? hvordan koster det?  
 

*Hvor lenge har det vært sånn? 

*Hva hindrer deg mest fra å leve et best mulig liv? Hvordan hindrer det?

*Hva hindrer deg mest fra å drive din business best mulig? Hvordan hindrer det?

*Hvilke kurs, hjelp, terapi/behandling, går du til pr. i dag? Og hva har du prøvd tidligere?
 

*Hvilket beløp og hvor lang tid har du brukt på disse problemene?
 

*Går du på medisiner idag, i så fall hvilke medisiner og hvor lenge har du gått på disse 

medisinene?
 

*Hva ønsker du å oppnå ved å ta bedre vare på livet ditt? Skriv dine ønsker så konkret som mulig:

*Hva ønsker du å oppnå ved å ta bedre vare på businessen din? Skriv dine ønsker så konkret som mulig: 

 

*Hvis du får verdens beste hjelp, hvor lang/kort tid mener du det bør ta før du lever et best mulig liv og driver en best mulig business?

Copyright © 2024 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,